Poświadczenia

Informujemy, że firma STAKO Sp. z o.o. wydaje certyfikat wytwórcy.
Dokument ten, o nazwie "POŚWIADCZENIE WYKONANIA I BADANIA SAMOCHODOWEGO ZBIORNIKA LPG " zawiera wszelkie parametry techniczne zbiornika. Jeśli potrzebujesz kopię takiego poświadczenia skontaktuj się z nami pod adresem: duplikaty@worthingtonindustries.com

Jednocześnie nadmieniamy, że instytucją upoważnioną do wydawania duplikatów protokołów oraz decyzji z badania odbiorczego zbiornika gazu skroplonego LPG stanowiącego wyposażenie pojazdu samochodowego jest TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY. Jeśli potrzebujesz dokumentu potwierdzającego dopuszczenie zbiornika do użytkowania na terenie Polski prosimy o kontakt  z  TRANSPORTOWYM DOZOREM TECHNICZNYM, Oddział Terenowy w Gdańsku tel. 58 511 00 80 lub skorzystanie ze strony www.tdt.pl