Osłona zbiornika OP

Osłona zbiornika toroidalnego zewnętrznego
OP
OP